DORI

Vzdálenost DORI (detekce, pozorování, rozpoznávání, identifikace) poskytuje obecnou představu o schopnosti kamery rozlišovat osoby nebo předměty v jejím zorném poli. Vypočítává se na základě specifikace snímače kamery a kritérií podle EN 62676-4.

D (detect) = vzdálenost na kterou lze detekovat

O (observe) = vzdálenost na kterou lze pozorovat

R (recognize) = vzdálenost na kterou lze rozpoznat

I (identify) = vzdálenost na kterou lze identifikovat

DORI_1